ultimate frisbee

Ultimate Frisbee - Stručné pravidlá

Ultimate frisbee je bezkontaktná tímová hra s diskom (lietajúcim tanierom), ktorá je postavená na základoch fair play. To že fair play je základným kameňom tejto hry dokazuje viacero faktov:

  • zápasy sa hrajú bez rozhodcu pretože sa predpokladá, že hráči sú schopní sa dohodnúť a vyriešiť každú hernú situáciu
  • na turnaji sa okrem víťazstva považuje za rovnako hodnotnú trofej aj získanie ocenenia Spirit of the Game (družstvá hlasovaním vyberú to ktoré počas turnaja najviac preukázalo zmysel pre fair play)
  • je to bezkontaktný šport kde aj (neúmyselné) skríženie dráhy protihráča znamená prerušenie hry, ide teda o pomerne bezpečný šport
  • súperiace tímy po každom zápase spoločne zhodnotia zápas a potleskom vyjadria ocenenie vzájomného výkonu

 

Stručné pravidlá

Ultimate hrajú dve sedemčlenné družstvá na trávnatom ihrisku s veľkosťou 100 metrov a šírkou 36 metrov. Na konci ihriska sú tzv. zóny s dĺžkou 18 metrov.

Na začiatku hry stoja oba tímy oproti sebe na čiarach oddeľujúcich koncové zóny od zvyšku ihriska. Brániace družstvo vyhodí disk čo najďalej smerom k súperovi a jeho hráči bežia zaujať obranné postavenie. Táto situácia sa opakuje po každom bode, pričom hráči družstva, ktoré dalo bod, sa stávajú obrancami a ich súperi sa presunú na druhú stranu ihriska.
Útočiace družstvo boduje prihrávkou, ktorú chytí jeho hráč v koncovej zóne súpera. Disk sa môže pohybovať len prihrávkami medzi hráčmi. Hráč nesmie s diskom bežať, po prijatí prihrávky musí zastať. Družstvo stráca disk ak:

  • sa disk dotkne zeme
  • brániaci hráč chytí disk, alebo ho zrazí na zem
  • útočník je odrátaný brániacim hráčom
  • útočiaci hráč chytí disk za postrannou čiarou

Hráča s diskom, ktorý sa snaží uvoľniť pivotovaním, môže brániť len jeden obranca v okruhu troch metrov. Vítazí tím, ktorý získa viac bodov.