kontakt

Body: 

Ultimate

právna forma Občianske Združenie
Znievska 10
Bratislava 85106

IČO 42129966

DIČ 2022547571
bank. spojenie: SK16 0200 0000 0024 1495 7055

zriadené frisbee tímy
Mental Discorders Bratislava
 

maps: